Kræft-garanti i Nordjylland

Aalborg Sygehus har nedsat ventetiden til kemoterapi fra otte til fem uger. Det er en uge ringere end garantien, men det forventes at garantien nåes her i foråret.

<b>Personalemangel</b>
På trods af personalemangel og vanskelige lokalevilkår er det lykkedes onkologisk afdeling på Aalborg Sygehus at nedsætte ventetiden til kemoterapi fra otte til fem uger.

<b>Over garantien</b>
Det vil sige, at afdelingen ligger en uge over garantien på fire uger.

<b>Bedre til foråret</b>
Men regionen er optimistisk og forventer i løbet af foråret at nå det sidste lille stykke for at kunne leve op til garantien om fire ugers ventetid.

- At det overhovedet er lykkedes at komme ned på fem uger, skyldes en helt usædvanlig indsats fra personalets side. De har udvist en meget stor vilje til at tage ekstraarbejde, og der er trukket virkelig store veksler på personalet i en meget vanskelig situation, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

<b>Mangler plads</b>
- For at holde garantien, skal vi øge antallet af behandlinger, og her har vi brug for mere plads. Men det er ikke så let et fremtrylle mere plads til en bestemt afdeling, når der er tale om et eksisterende sygehus med mange forskellige begrænsninger på udvidelser og nybyggeri. Men det kigger vi nu på, og allerede på mandag mødes kræftafdelingen og sygehusledelsen med vores byggeeksperter, siger Ulla Astman.

<b>Håb forude</b>
Mens der er optimisme med hensyn til hurtigt at skaffe optimale fysiske rammer, så er rekruttering af især læger og sekretærer en udfordring, som alle regioner kæmper med.

- Det er meget vanskeligt at rekruttere sundhedspersonale, og på lægesiden kigger vi også uden for landets grænser. Men så snart vi er i kontakt med læger uden for Skandinavien, så er der jo et spørgsmål om typisk seks måneders sprogundervisning. Ud over den målrettede rekruttering af nye læger til kræft-området prøver vi også helt generelt at udnytte vores ressourcer bedre. Vi har eksempelvis netop slået 12 administrative stillinger op på tværs af regionen for at frigøre lægeressourcer, siger Ulla Astman.

<b>Tilbud til andre sygehuse</b>
De kræftpatienter, som ikke får et tilbud på regionens egne sygehuse inden for fristen på de fire uger, får i stedet et tilbud om at blive omvisiteret til en anden afdeling i Danmark eller i udlandet.