Når der ligger tyk is på fjorden er der fast forbindelse over fjorden, men nu lader det til, at der kommer skub i planerne om en permanent tredje limfjordsforbindelse. Foto: TV2/Nord

Kræver afklaring om limfjordsforbindelse

Inden årets udgang skal der være en afklaring om den tredje limfjordsforbindelse. Den melding kommer nu fra Transportministeren.

Hans Chr. Schmidt siger til nordjyske.dk, at der skal træffes en principbeslutning om, hvor og hvornår den tredje limfjordsforbindelse skal bygges. 

Aalborg Kommune og Transportministeriet skal nu nedsætte en embedsmandsgruppe, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag. Det skal være færdigt til maj samtidig med den såkaldte VVM-redegørelse, der beskriver påvirkninger på miljøet, og så skal det hele i høring hen over sommeren. 

Transportminister Hans Chr. Schmidt mener, at det er vigtigt at blive klar så hurtigt som muligt med en principbeslutning, så Aalborg Kommune kan komme videre i den fremtidige planlægning af infrastrukturen.