Anklageren i Rebildsagen kræver en forvaringsdom til den tiltalte far. Foto: Nils Sloth

Kræver forvaring af Rebildfar

Anklager kræver streng straf for flere års omfattende overgreb.

Mandag er der procedure i Rebildsagen, hvor en 56-årig mand er tiltalt for omfattende seksuelt misbrug af sine egne børn samt to piger uden for familien.

Anklagemyndigheden kræver den tiltalte idømt forvaring. Anklageren sagde under sin procedure, at det har været ubærligt at høre om hvordan børnene har haft det. Hun mener, det er en meget stærk sag med meget stærke beviser.

Anklageren kalder den tiltalte voldelig, afstumpet og manipulerende, og siger, at han har brugt børnene til at føre hans syge seksuelle fantasier ud i livet. Hun mener, at børnene ikke turde sige fra på grund af trusler om vold, det var en dagligdag med vild og psykisk terror.

Under proceduren kom det også frem, at børnene rejser et erstatningskrav på flere millioner. Ifølge børnenes advokater er alle børn psykisk så påvirkede at det er umuligt for dem at leve et normalt liv fremadrettet.

En af advokaterne sagde, det offentlige tilsyn har svigtet, og at skaderne kunne være begrænset hvis, der var grebet ind tidligere.

Tiltalte fastholder at være uskyldig og har ingen kommentarer til erstatningskravet.

Der falder dom i sagen torsdag.