LIGE NU:

Kulturforskelle kommer under lup

Millioner til forskningsprojekt på Aalborg Universitet

En række nordjyske virksomheder og organisationer skal i løbet af de næste tre år deltage i et omfattende forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan ledere og medarbejdere taler om, håndterer og strategisk udnytter kulturforskelle i en global virksomhed.

Forskere fra Institut for Sprog og Kultur ved Aalborg Universitet og Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse på Copenhagen Business School skal foretage undersøgelsen, der har opnået støtte på 7,8 mio. kr.. Der er tilknyttet mere end 20 forskere til projektet.

Nogen man sjældent taler om

- Der er ingen tvivl om, at kulturforskelle er en udfordring for virksomheder i den globale økonomi. Det er samtidig også noget, man sjældent taler om - eller hvis man gør - i 'bedste fald' opfatter som en barriere eller et problem for den daglige forretning. Det vil vi gerne være med til at lave om på, siger forskningsleder fra Institut for Sprog og Kultur, Inger Askehave.

De 7,8 mio. kr. til projektet stammer fra Det Strategiske Forskningsråd, der nyligt har uddelt midler til forskningsprojekter, der kan bidrage til udvikling, innovation og udnyttelsen af kulturel mangfoldighed i institutioner, uddannelser og virksomheder.