LIGE NU:

Kystnære vindmøller til Sæby og Nørre Vorupør

Der er nu enighed om, hvor de kystnære vindmøller kan placeres i fremtiden. I Nordjylland drejer det sig om havet ud for Sæby og Vesterhav Nord ud for Nørre Vorupør.

Seks områder i havet omkring Danmark er nu udpeget til at kunne huse kystnære havvindmøller.

Områderne er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Regeringen er således enig med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om, at der skal gennemføres udbud af 450 MW produktionsmøller i de udpegede områder, mens 50 MW bliver forsøgsmøller.

Dermed er man kommet meget tættere på at få opstillet de 500 MW kystnære havvindmøller, der er besluttet i energiaftalen.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) har været i dialog med borgmestrene i kommunerne ud til de otte områder, hvor der er bedst samfundsøkonomi i at stille kystnære havvindmøller op.

Ved seks af områderne var der kommunal opbakning til at stille møllerne op, og det er de områder, der nu udbydes.

- Jeg er meget tilfreds med den store lokale opbakning fra de udvalgte områder og også glad for, at så mange lokale borgere og virksomheder får mulighed for at blive medejere af de nye kystmøller, siger Martin Lidegaard.

- Næste skridt bliver at få gennemført udbud i områderne, som kan sikre, at udbygningen sker så billigt som muligt for elforbrugerne. siger Martin Lidegaard.

Havvindmølleparkerne på op til 200 MW skal som udgangspunkt placeres mindst fire kilometer fra kysten.

Havvindmøllerne skal være klar til at producere senest i 2020 og vil samlet producere strøm nok til en halv million husstandes elforbrug.

Private borgere får mulighed for at blive direkte involveret i havvindmølleprojekterne ved at indgå i ejerkredsen med en køberet på op til 20 procent af projekterne.