Lægejournaler i stakkevis

Lægesekretærer er en mangelvare i Region Nordjylland. Det medfører et øget arbejdspres for de nuværende lægesekretærer - og situationen kan i sidste ende komme til at gå ud over patienterne.

Region Nordjylland er så meget i bekneb for lægesekretærer, at de må besætte visse stillinger med arbejdskraft fra andre faggrupper.

Knap en femtedel af de nuværende lægesekretærjobs er ikke besat af egentlige lægesekretærer, men af kontorelever med en mindre lægesekretæruddannelse som tillæg. Det betyder, at der på regionens sygehuse kun er de egentlige lægesekretærer til at behandle lægejournalerne. Det mærker lægesekretærerne på Aalborg Sygehus' onkologiske ambulatorium.

- Det er meget frustrerende. Man vil jo godt være lidt på forkant med tingene, og det er vi aldrig. Det er ikke en dejlig måde at arbejde på, siger lægesekretær Lene Snerle.

<b> Flere elevpladser </b>
Lige nu bliver der hvert år uddannet 29 lægesekretærer, og Dansk Lægesekretærforening ser gerne, at der blev uddannet endnu flere - for der er arbejde nok til dem.

- Vi har brug for, at regionen uddanner endnu flere lægesekretærer. Jeg vil sige, at man i en årrække i hvert fald kunne have to hold mere á 29 elever, siger Birgitte Ussing, der er landsformand for Dansk Lægesekretærforening og samtidig fællestillidsrepræsentant for lægesekretærerne på Aalborg Sygehus. Hun understreger, at det ikke bare er i Aalborg, men i hele regionen, at der er brug for flere lægesekretærer.

<b> Rigeligt med ansøgere </b>
Region Nordjylland oprettede i marts tre stillinger mere på Aalborg Sygehus. Men der er lærevillige elever til langt mere. Dansk Lægesekretærforening oplyser, at der til hver elevplads er 10 ansøgere. Hver eneste elev er så godt som sikker på at få job efter endt uddannelse.