LIGE NU:

Lægemangel overdrevet

Der mangler ikke så mange læger som man taler om. Det er et spørgsmål om at lade andre faggrupper overtage rutineopgaverne.

På Sygehus Vendsyssel i Hjørring har man været nødt til at tænke nyt.
Her har sygeplejersker overtaget noget af det lægefaglige omkring ultralydsscanninger.

- Det har vi gjort fordi vi mangler læger. Vi mangler i øjeblikket 50 % her på afdelingen, siger Carsten Conrad, Overlæge på billeddiagnostisk afdeling i Hjørring.

Sygeplejerske Janne Hornbeck Larsen og hendes kollegaer, har overtaget de mere rutinemæssige opgaver.
Rasmus Antoft fra Aalborg universitet har forsket i hvordan arbejdsopgaverne glider fra den ene faggruppe til den anden i sundhedsvæsenet. Han mener at man kan udnytte ressourcerne bedre.
- Jeg mener at den lægemangel vi taler om kan afhjælpes på forskellige måder. Og en måde er at se om andre faggrupper ikke kan overtage nogle af lægernes arbejdsopgaver, siger han.

Lægeforeningens egen formand Jens Winther Jensen har i POLITIKKEN udtalt, at der ikke er lægemangel. Ifølge ham er der flere læger i Danmark pr. indbygger end de fleste andre lande vi sammenligner os med. Rasmus Antoft er enig.

- Som det ser ud har vi mange læger, men strukturen gør at vi får den "lægemangel" alligevel, siger Rasmus Antoft.

I Hjørring har det som startede som nød vist sig som en god løsning.

-U udover at reducerer ventetiden, har det betydet at vi kan have nogenlunde normale arbejdstider, siger Carsten Conrad