Læger skal belønnes for at samarbejde

Landets største kommune vil have mulighed for at belønne de praktiserende læger for at samarbejde med kommunen.

Kommunerne efterlyser nu bedre redskaber til at styrke samarbejdet med de praktiserende læger. Konkret peges på den kommende over-enskomstfornyelse med de praktiserende læger. Kommunerne skal være forhandlingspart i forhold til almen praksis - ikke som det er nu: dialogpart - når det gælder sundhedsaftaler. Det afgørende er, at man gennem aftaler forpligter hinanden gensidigt.

Det kommunerne, heriblandt Aalborg Kommune, vil have, er et system hvor de har mulighed for at belønne de læger, der forpligter sig til at samarbejde med kommunen om de forløbsprogrammer, som sundhedsstyrelsen anbefaler - for eksempel i forhold til behandling af patienter med diabetes 2. Det for eksempel også hvis en patient ud-skrives og skal til en plejebolig. Dette kræver et stærkt samarbejde med den praktiserende læge, og hidtil har der ifølge kommunerne været flere eksempler på at samarbejdet ikke har fungeret.

Derfor inviterer de nu Minister for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen til en dialog om at indarbejde handlemuligheder i den praksisreform, som regeringen arbejder med.