02:46

Foto: Iben Hedemann

1 af 2

Lærere og elever frygter at blive sorteper

Lige nu arbejdes der på en ny skolestruktur i Aalborg Kommune. Her frygter lærere og elever på 10. klassecentrene, at de bliver tabere.

På 10. klassecenter Nord i Nørresundby går der 110 elever. I flere år har centeret ageret bindeled mellem folkeskole og videregående uddannelser.

10. klassecenter Nord er et af to centre i Aalborg Kommune, der lige nu er til debat. Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder lige nu på en ny skolestruktur, hvor 10. klasserne bliver en del af Erhvervsskolerne.

- Vi er bekymrede, for vi frygter lidt, at vi taber en stor andel af sådan en 10. klasse årgang, siger Torben Høegh Kaasby-Wang, der er lærer på 10. klassecenter Nord, og fortsætter.

- Der er nærmest kun et argument for at lave om på noget, der fungerer rigtig godt, og det er besparelser. Men vi er bange for, at man glemmer at tænke på det, der skal være fokus på nemlig de unge mennesker.

Beslutningen om fremtidens 10. klasse-tilbud har stået på i rigtig lang tid, og rådmand i Skoleforvaltningen, Tina French forstår ikke den opståede bekymring.

- Vi vil jo gerne give de unge mennesker nye muligheder og ikke forringe noget, så jeg synes ikke, at de forslag der ligger, de på nogen måde kalder på en forringelse, siger Tina French.

Lige nu arbejdes der i forvaltningen med flere forslag til en ny struktur, og i arbejdet for et bedre 10. klasse-tilbud, så kan erhvervsskolerne blive en vigtig del, mener Tina French.

- Der ligger jo faktisk en model i høring lige nu, der tilsiger, at man kan gå i et 10. klassecenter i folkeskoleregi, eller man kan gå ude på erhvervsuddannelserne, og der er jo ikke nogen, der siger, at der ikke kan være en håndholdt indsats på en erhvervsuddannelse, det er jeg faktisk sikker på, at der er rigtig dygtige til, siger Tina French.

Først den 15. september bliver der truffet en beslutning om fremtidens 10. klasse-tilbud i Aalborg Kommune.