Foto: Thomas Gaardsmand

Landmænd kan spare CO2 ved at bruge mere gødning

Der kan spares masser af CO2, hvis landmændene får lov at bruge mere gødning. Det viser nye forsøg fra LandboNord, og derfor efterlyser landmændene nu handling fra politikerne.

Landmand Niels Jørgen Lunden fra Østervrå jubler over årets hvedehøst.

- Vi har fået et langt større udbytte, og derudover har vi hævet proteinprocenten i kornet fra otte til ti procent, siger Niels Jørgen Lunden.

Niels Jørgen Lunden er en af de 25 landmænd, der har deltaget i LandboNords forsøg, hvor man har testet, hvad det vil betyde for kornproduktionen, hvis man tilfører markerne mere gødning end de 150 kilo kvælstof per hektar, som reglerne foreskriver i dag. Resultaterne af forsøget ligger nu klar.

- Hvis man øger gødningsmængden, så kommer proteinprocenten i afgrøderne op, og dermed skal vi importere mindre sojaskrå. Og dermed får vi en billigere fodring, vi får en mere dansk fodring og vi sparer også noget transport over Atlanten, hvor vi får alle vores proteinfoderstoffer fra, siger svinerådgiver Josva Møller Jensen fra LandboNord.

I dag bruge svineproducenter sojaskrå i foderet for at få det rette proteinindhold, og ifølge LandboNords forsøg på de nordjyske marker, vil man ved at producere mere proteinholdigt korn i Danmark kunne mindske importen af sojaskrå med op til 25 procent.

Lige nu importerer landbruget 1,7 millioner tons sojaskrå om året. Sojaskrå kommer hovedsagelig fra Sydamerika, så der ville være en stor CO2-besparelse at hente på transporten ved at ændre landmændenes mulighed for at gøde jorden.

- Det burde indrettes sådan, at man har et større råderum til at kunne vurdere, hvor ville det være hensigtsmæssigt at gøde mere. Hvor får jeg noget for pengene. På den måde vil landmanden få et større udbytte, og CO2-belastningen vil blive mindre, siger planteavlskonsulent Ann Louise Worsøe Jørgensen fra LandboNord.

Politikerne er dog umiddelbart ikke parate til at lade landmændene øge gødningsmængden på baggrund af LandboNords forsøgsresultater.

- Det betyder jo, at man vil veksle CO2-belastningen med en belastning af vores vandmiljø, og det er jeg ikke sikker på holder, for vores vandmiljø har det ikke godt, siger Socialdemokraternes fødevare- og landbrugsordfører, Orla Hav, som er valgt i Nordjylland.

Han får opbakning fra sin partifælle Dan Jørgensen, som dog gerne vil se på indretningen af gødningsreglerne.

- Det går ikke bare at give los, men vi vil lave en mere målrettet miljøregulering, så der hvor det kunne være muligt for landmændene at gøde mere, der skal man have lov til det, og andre steder, hvor jorden er sårbar, skal man ikke have lov, siger Dan Jørgensen (Soc.dem.), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.