02:12

Foto: TV2/Nord

1 af 2

Landmænd spreder gylle på frosne marker

I strid med loven har flere landmænd i år kørt gylle ud på deres frosne marker. En landmand fra Brønderslev er voldsomt utilfreds med, at han netop har fået en bøde.

Den 27. februar i år kørte landmand Jan Ulrich gylle ud på sin mark. Dengang var der ikke sne på jorden og Jan er overbevist om, at marken var optøet nok.

- Vi var selv ude og måle jorden. Jeg er helt sikkert på, at det var i orden, siger Jan Ulrich.

Nye strammere regler siger, at for at beskytte vandløb bedre skal en mark skal være frostfri ned til 15 centimeter, før man må køre gylle på den. Brønderslev Kommune kontrollerede Jan Ulrichs mark dagen efter spredningen. De nåede frem til, at jorden kun var frostfri ned til 10 centimeter.

- Der kan være lidt usikkerhed om hvordan man tager prøven. Det gør man lidt forskelligt i kommunerne, men kommunens medarbejdere var ikke i tvivl i det her tilfælde, siger Mikael Klitgaard (Venstre), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Brønderslev Kommune

Som straf mister Jan Ulrich nu en procent af sin hektarstøtte. Det svarer til 10.000 kroner.

- Jeg er pisse irriteret over at blive meldt for det her, når nu vi har udvist rettidig omhu og god landmandskab, siger Jan Ulrich.

Jan Ulrich er langt fra alene. Den lange vinter betyder at gylletankene er fyldt til bristepunktet. Hos Maskinstationen Svend Aage Christiansen erkender de at de alene i år ulovligt har hjulpet landmænd 30-40 gange med at køre gylle ud på frosne marker. Maskinstationen mener at reglerne om gylleudspredning er blevet for strikse.

- Grisene og køerne går i lort til knæerne nu, fordi landmændene ikke kan have mere (gylle i tankene red.). Så kører vi altså ud og hjælper landmændene. Det er den service vi yder. I hjælper altså landmændene med at bryde loven? Ja, det gør vi sådan set, siger Kim Irming, der er traktorfører hos Svend Aage Christiansen i Jerslev.

Jan Ulrich er så utilfreds med Brønderslev Kommunes afgørelse, at han nu vil sagsøge kommunen, og det hilser kommunen velkommen.

- Jeg tror faktisk det vil være fint med en retssag om den her sag, så vi kan få slået fast, hvordan det skal vurderes. Det mangler faktisk nogle retningslinjer fra Miljøministeriet på hvordan man skal foretage målingerne.

Det får ikke nogen konsekvenser for maskinstationen, at de ulovligt kører gylle ud på frosne marker. Det er altid landmanden, der får bøden.