Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Landmænd udlægger for lidt randzone

Danske landmænd har udlagt 12.000 hektar mindre randzone end forventet.

12.000 hektar eller 120 km2 er mod forventning ikke blevet søgt udlagt til randzoner.

Det fortæller NaturErhversstyrelsen efter at landmændene har indgivet ansøgning om arealstøtte.

4000 hektar forventet randzone ligger omkring større vandløb, og er ikke blevet indberettet som sådan af 2800 landmænd.

De resterende 8000 hektar, som imod forventning ikke er udlagt til randzone ligger omkring mindre vandløb.

NaturErhvervsstyrelsen mener, at den manglende indberetning skyldes en kombination af tvivl blandt landmændene og fejl i det kortmateriale, NaturErhvervsstyrelsen har til rådighed.

Styrelsen har sat en undersøgelse i gang, for at afklare, hvorfor nogle landmænd har undladt at indberette deres randzoner. Undersøgelsen vil omfatte tjek af kortmateriale, administrativ kontrol og stikprøver hos udvalgte landmænd.

Styrelsen skriver, at de landmænd, der har været i god tro, vil skulle udlægge randzonerne, men vil ellers ikke høre yderligere fra styrelsen.

En overtrædelse af randzoneloven kan i yderste konsekvens medføre en politianmeldelse.