Foto: Lone Vad Dam

Landmand betales for at droppe dyrkning

En landmand får godt 4,2 millioner kroner af Aalborg Kommune i erstatning for at droppe intensiv dyrkning af et større areal i den sydøstlige udkant af Aalborg.

Der er tale om en frivillig aftale med henblik på at sikre grundvandet i et af de områder, hvor der i dag hentes vand op omkring Kongshøj, oplyser DR Nordjylland.

Aftalen gælder samlet for knap 40 hektar jord.

Landmanden lægger nu driften om, så der i området højst sker en udvaskning af nitrat fra rodzonen på en grænse på 50 milligram nitrat per liter. Samtidig bliver det helt forbudt at bruge pesticider på jorden.