LIGE NU:

Landmand får skattefradrag for luftfoto

En nordjysk landmand får nu skattefradrag for et luftfoto af sin ejendom. Det har Skatterådet netop besluttet, efter LandboNord klagede over, at landmanden ikke fik fradraget. Med afgørelsen bliver landbruget nu sidestillet med andre erhvervsvirksomheder

En af LandboNords kunder havde fået underkendt fradrag for luftfoto, men efter at have klaget til Skatterådet i København har LandboNord og kunden i en konkret sag fået medhold.

Landmanden kunne altså få fradrag for udgiften til luftfoto, da udgiften var afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten.

Sådan beskrives det af skattekonsulent Lene Mie Nielsen fra LandboNord.

Skatterådet mente, at udgiften til luftfoto samt udgiften til etablering af hjemmesiden var en normal driftsudgift.

Samtidig er det meget almindeligt at bruge luftfotos i forbindelse med forhandling med både pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Der er endvidere lagt vægt på, at udgiften til at udarbejde hjemmesidder og andet materiale til præsentation af en erhvervsvirksomhed, normalt må anses for en fradragsberettiget driftsudgift.

- Med denne afgørelse er der åbent op for fradrag for de luftfotos, som skal anvendes til forbindelse udarbejdelse af strategiplaner, årsrapporten med videre, som den enkelte landmand får udarbejdet til blandt andet fremlæggelse i sit pengeinstitut, kreditforening og andre samarbejdspartner, fremhæver skattekonsulent Lene Mie Nielsen.

Landbruget bliver med denne afgørelse sidestillet med andre erhvervsvirksomheder og får samme muligheder for at få fradrag for materiale til imagepleje over for deres samarbejdspartner.

Praksis vedrørende luftfoto ophængt i stuehuset er uændret, og derfor er der stadig ikke fradrag for udgiften til disse fotos. Det er en privat udgift.