LIGE NU:

Laustsen kræver svar om kystsikring

Hvordan vil miljøminister Eva Kjer Hansen sørge for en effektiv, langtidsholdbar og æstetisk kystbeskyttelse af de stærkt truede kyster i Danmark? Det vil Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne gerne have svar på.

Onsdag er det spørgetid i folketingssalen på Christiansborg, hvor regeringens ministre skal svare på spørgsmål fra folketingsmedlemmerne. Det udnytter det nordjyske folketingsmedlem fra Socialdemokraterne Bjarne Laustsen til at spørge om kystsikring på vestkysten.

Vil regeringen give dispensation til de grundejere på Vestkysten, hvis huse er truede af havet? Og hvilken langsigtet strategi har regeringen på kystsikringen? Det er nogle af de spørgsmål, som Bjarne Laustsen vil stille miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

- Forleden sagde ministeren på et møde om kystsikring, at hun vil lægge en langsigtet strategi for kystsikring. Det er helt rigtig set, men det afklarer jo ikke det mest presserende problem for blandt andet sommerhusejerne syd for Lønstrup, som foreløbig har lagt halmballer i strandkanten. For strategien vil først blive udarbejdet til foråret, når man har haft en grundig diskussion af den kystanalyse, som ventes færdig næste år, siger Bjarne Laustsen.

Her i efteråret har sommerhusejerne ved Løkken og Nørlev fået tilladelse til at lave hård kystsikring for egen regning. Men det er ikke nok. Der skal træffes beslutninger inden vinterstormene rammer den nordjyske vestkyst.

- Grundejerne forventer, at der kommer konkrete forbedringer snart. Deres egen løsning med at losse halm på stranden er ikke en varig løsning. Derfor vil jeg gerne høre ministerens mening, og jeg håber inderligt, at hun kan se fornuften i at sikre strandene med hård kystsikring snart. Så kan vi sagtens fortsætte med at planlægge de langsigtede løsninger og med at have en samlet kystanalyse til foråret, mener Bjarne Laustsen.

[cke_factbox:{"title":"%C2%A0","body":"%3Cstrong%3ESp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20til%20milj%C3%B8-%20og%20f%C3%B8devareministeren:%3C/strong%3E%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3EVil%20ministeren%20give%20dispensation%20til%20de%20lodsejere,%20der%20langs%20den%20jyske%20vestkyst%20fors%C3%B8ger%20at%20redde%20deres%20huse%20med%20midlertidige%20foranstaltninger%20fra%20at%20styrte%20i%20havet,%20inden%20efter-%20og%20vinterhalv%C3%A5rets%20storme%20begynder%20at%20rase?%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3EHvilke%20initiativer%20vil%20ministeren%20tage%20for%20at%20sikre%20en%20effektiv,%20langtidsholdbar%20og%20%C3%A6stetisk%20kystbeskyttelse%20af%20de%20st%C3%A6rkt%20truede%20kyster%20i%20Danmark?"}]