Lav nordjysk ledighed

Ledigheden er hen over 2007 faldet så meget, at den i dag er på et historisk lavt niveau.

<b>En stor udfordring</b>
Det er en stor udfordring for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år at fastholde denne positive udvikling og samtidig understøtte, at situationer, hvor der er risiko for mangel på arbejdskraft, løses.

Beskæftigelsesrådet</b>
På sit møde den 31. januar 2008 satte Beskæftigelsesrådet Nordjylland fokus på tilrettelæggelsen af indsatsen i 2008. Det gjorde man bl.a. i lyset af de seneste nordjyske tal på ledigheds-, beskæftigelses- og befolkningsudvikling samt på baggrund af de nyeste målinger i forhold til jobcentrenes resultater.

<b>De nye tal</b>
De nye ledighedstal for året 2007 viser, at Danmark har den laveste ledighed siden 1974.
Ledighedsprocenten på landsplan er således nede på 3,4 % af arbejdsstyrken.
Nordjylland har det største procentvise fald i ledigheden.
Faldet fra december 2006 til december 2007 er på 43 %, hvor reduktionen på landsplan er på 32 %. Forskellen bliver således stadig mindre mellem den nordjyske og den nationale ledighed.

<b>Gunstig udvikling</b>
Dette er alt i alt en meget gunstig udvikling for Danmark og for Nordjylland, men også en stor beskæftigelsesmæssig udfordring.
Prognoserne viser, at der bliver færre yngre og flere ældre i befolkningen, og som en konsekvens heraf er der også et fald i arbejdsstyrken. Samtidig er der en stigning i antal personer uden for arbejdsstyrken. Denne udvikling i befolkningens alders-sammensætning sætter arbejdsmarkedet under pres. Det er her en udfordring at forhindre, at arbejdsstyrken falder yderligere.