LIGE NU:

Lav nordjysk ledighed

Ledigheden er hen over 2007 faldet så meget, at den i dag er på et historisk lavt niveau.

En stor udfordring
Det er en stor udfordring for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år at fastholde denne positive udvikling og samtidig understøtte, at situationer, hvor der er risiko for mangel på arbejdskraft, løses.

Beskæftigelsesrådet
På sit møde den 31. januar 2008 satte Beskæftigelsesrådet Nordjylland fokus på tilrettelæggelsen af indsatsen i 2008. Det gjorde man bl.a. i lyset af de seneste nordjyske tal på ledigheds-, beskæftigelses- og befolkningsudvikling samt på baggrund af de nyeste målinger i forhold til jobcentrenes resultater.

De nye tal
De nye ledighedstal for året 2007 viser, at Danmark har den laveste ledighed siden 1974.
Ledighedsprocenten på landsplan er således nede på 3,4 % af arbejdsstyrken.
Nordjylland har det største procentvise fald i ledigheden.
Faldet fra december 2006 til december 2007 er på 43 %, hvor reduktionen på landsplan er på 32 %. Forskellen bliver således stadig mindre mellem den nordjyske og den nationale ledighed.

Gunstig udvikling
Dette er alt i alt en meget gunstig udvikling for Danmark og for Nordjylland, men også en stor beskæftigelsesmæssig udfordring.
Prognoserne viser, at der bliver færre yngre og flere ældre i befolkningen, og som en konsekvens heraf er der også et fald i arbejdsstyrken. Samtidig er der en stigning i antal personer uden for arbejdsstyrken. Denne udvikling i befolkningens alders-sammensætning sætter arbejdsmarkedet under pres. Det er her en udfordring at forhindre, at arbejdsstyrken falder yderligere.