Foto: TV2/Nord

Lidt dyrere at være lystfisker

Fiskene i de danske vandløb går en grønnere fremtid i møde. Over de næste 2 år bliver der nemlig investeret 132 mio. kr. i vandløbsrestaureringer. Sportsfiskerne bidrager via en prisstigning på fisketegnet med 20 mio. kr.

Med finansloven for 2012 får naturgenopretning og restaurering af de danske vandløb et meget betydeligt løft. Der afsættes således i de næste 2 år 66 mio. kr. om året til vandløbsrestaureringer, altså i alt 132 mio. kr. Det er 44 mio. kr. mere om året, end der er afsat i 2011.

Fiskeplejen bidrager i den forbindelse med 10 mio. kr. om året, altså i alt 20 mio. kr. Fiskeplejen i de danske vandløb og søer er finansieret via indtægterne fra det lovpligtige lystfisketegn, der udgør et årligt beløb på ca. 25 mio. kr. Beløbet dækker udgifterne til udsætninger og mindre vandløbsrestaureringer i de danske vandløb og søer, samt biologisk rådgivning og relevant forskning fra DTU Aqua. Dertil kommer
et meget stort frivilligt fiskeplejearbejde, der udføres af lystfiskere i de mange lokale sportsfiskerforeninger.

Fiskeplejens bidrag på 10 mio. kr. om året til den forstærkede vandløbsindsats bliver imidlertid nye penge, idet de 10 mio. kr. i væsentlig grad bliver finansieret ved en prisstigning på lystfiskertegnet.

Prisen for et årskort stiger således fra 140 kr. til 185 kr. mens ugekort stiger fra 100 kr. til 130 kr. og dagkort fra 35 kr. til 40 kr. Endvidere stiger fritidsfiskertegnet fra 275 kr. til 300 kr.

Prisstigningerne på lystfiskertegnet sker efter anbefaling fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

 - Vi er rigtig glade for, at naturgenopretning og restaurering af vores vandløb får et markant løft. Det er helt på linje med visionerne for vores fiskeplejeindsats, hvor fiskeudsætninger jo er symptombehandling. Den helt afgørende forudsætning for at få genskabt bæredygtige selvreproducerende fiskebestande i vandløbene er en genskabelse af optimale naturmæssige forhold, siger Verner W.
Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund