Livø skal gøres grøn

Skov- og Naturstyrelsen Himmerland, Miljøstyrelsen og Realdania gennemfører i fællesskab et projekt, der skal gøre Livø mere grøn.

En integreret analyse af bygninger, kulturmiljø, erhvervsforhold, energiforsyning og stofkredsløb skal skabe grundlaget for udvikling af en helt bæredygtig ø i miljømæssig og økonomisk forstand.
Samtidig skal øens erhvervs- og turismemæssige potentialer og øens energi- og miljømæssige muligheder analyseres.

- Projektet giver os mulighed for at arbejde frem mod en virkeliggørelse af en række tanker om en bæredygtig udvikling af øens potentialer, som vi har haft gennem længere tid. Det er rigtig løfterigt, at vi nu med Realdania og Miljøstyrelsen har fundet nogle samarbejdspartnere, der gør det muligt at tydeliggøre og videreudvikle disse visioner, siger statsskovrider Bendt Egede Andersen, Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland.

Størstedelen af øen er i dag fredet og den hører under Skov- og Naturstyrelsen. Bygningerne har siden 1980'erne fungeret som bl.a. feriecenter og lejrskole. Styrelsen driver desuden et økologisk demonstrationslandbrug samt skovdrift på øen.

Livø har i dag 3 fastboende familier og tiltrækker årligt 30.000 besøgende.

Forsiden lige nu