Foto: Tv2nord.dk

Livreddende førstehjælp på vej til lokalområder

Dansk Folkehjælp vil lange responstider i lokalområder til livs.

I samarbejde med Trygfonden sætter Dansk Folkehjælp nu ind i en lang række lokalområder i regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland. Grunden til indsatsen er, at ventetiden på ambulancer i landkommuner kan være lange. En hurtig førstehjælpsindsats ved hjertestop og brug af hjertestarter vil udover større overlevelseschancer skabe en større tryghed blandt borgere på disse kanter.

Derfor har Dansk Folkehjælp i samarbejde med Dansk Folkehjælp startet projektet "Førstehjælp i lokalområder.

Ifølge Dansk Folkehjælp falder chancerne for at overleve falder drastisk med 10% pr. minut for personer, der rammes af hjertestop, og som ikke modtager livreddende førstehjælp og behandling. Ifølge Dansk Hjertestopregisters nyeste tal er antallet af personer, som træder til med førstehjælp, når de oplever et hjertestop, steget kraftigt gennem 12 år. Tallet er steget fra 19,4% i 2001 til 63,6% i 2012. Dog er antallet af tilfælde, hvor hjertestarteren tages i anvendelse, stadig meget lavt - kun 3,4% i 2012. Dansk Folkehjælp vil sammen med Trygfonden gøre en indsats for at ændre på disse tal.

Borgerne uddannes i førstehjælp

Formålet med projektet "Førstehjælp i lokalområder" er at uddanne i alt 992 frivillige førstehjælpere fordelt på 62 lokalområder og at placere 62 hjertestartere i samme lokalområder i regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland. Førstehjælpskurserne er allerede i gang og borgerne er begejstrede for det.

- Vi har fået gode tilbagemeldinger fra deltagerne. De synes, at der har været en god vekselvirkning mellem teori og praksis. Før kurset har borgerne været utrygge ved, hvad man gør, når situationen er ude. Det har derfor givet en tryghed blandt dem at vide, hvordan man giver førstehjælp og specielt at vide, hvordan man bruger en hjertestarter. Det er især rart at have kendskab til førstehjælp og hjertestarter, når man bor i et lokalområde langt fra et hospital, siger sygeplejerske Tina Højbjerg, der har været koordinator på førstehjælpskurser i Mariager kommune.