Foto: TV2/Nord

Lokdam må til lommerne i skraldesag

[size=2]Gods-og hotelejer Gorm Lokdam nægtede gennem seks år at betale for dagrenovation - men han skal betale, siger landsret. [/size]

Den nordjyske gods- og hotelejer Gorm Lokdam skal betale for at få fjernet affald fra sit hotelkompleks på herregården Store Restrup ved Nibe.

Det har Vestre Landsret afgjort i en sag, der startede helt tilbage i 2004. Som en følge af dommen skal han af med 71.000 kroner i renovationsafgift og yderligere 47.000 i sagsomkostninger.

Under et kontrolbesøg i 2004 fandt Aalborg Kommune ud af, at hotellet brændte dagrenovation fra køkkenet af på godsets arealer.

Samtidig blev der smidt sække med madrester og andet skrald i containere, der kun måtte anvendes til emballage og industriaffald.

Kommunen gennemgik så Store Restrups bygninger og det antal personer, der var tilmeldt folkeregistreret på de forskellige adresser, hvorefter man beregnede det antal sække og containere, der svarede til et normalt forbrug.

Gorm Lokdam ville ikke acceptere kommunens afgørelse. Han mente ikke, han skulle betale for det antal sække, kommunen havde afsat, men kun for de mængder, der rent faktisk blev afhentet.

I januar 2008 bøjede kommunen sig og satte antallet af sække ned, men mente dog fortsat, at Lokdams hæftede for de regninger, han ikke havde betalt, nemlig de 71.000 kroner.

Omvendt mente Lokdam, at kommunen havde opkrævet for meget fra

2005 til 2008, og krævede 21.000 kroner tilbage.

Han klagede til Statsforvaltningen, der gav kommunen medhold i, at man havde foretaget et korrekt skøn over affaldsmængderne.

Det samme mener både by- og landsret.

  /ritzau/