LIGE NU:

Løsning på budgetproblemer udskudt

Byrådet i Frederikshavn Kommune trådte i dag sammen for at finde en løsning på de 200 millioner kroner, som mangler i budgettet.

Byrådsmødet i Frederikshavn havde kun været i gang i få minutter, inden politikerne enedes om at udskyde beslutningen. Sagen bliver nu sendt i Kommunernes Landsforening med henblik på at finde en løsning, som sætter skatten i Frederikshavn op, uden at kommunen straffes af staten.

Frederikshavn Kommune kan enten vælge at spare sig ud af underskuddet eller sætte skatten op. Fra politisk hold har det flere gange lydt, at yderligere besparelser ikke er en mulighed. Skattestigning uden straf kræver, at en anden kommune vælger at sætte skatten tilsvarende ned.

Frederikshavn Kommune er kommet i klemme med statens udligningsreform, som straffer kommuner med fraflytning ekstra hårdt.