Aalborg Kommune må skyde op mod 80 mågepar i løbet af foråret. Foto: TV2/Nord

Måger skal skydes i Aalborg

Aalborg Kommune modtog alene i sommeren 2010 mere end 400 klager fra mågeplagede borgere - og kommunen får nu dispensation til at skyde op mod 80 mågepar i midtbyen i løbet af foråret.

Aalborg Kommune har som den første danske kommune fået dispensation fra både den lokale politimester samt Naturstyrelsen til at skyde 50-80 gamle mågepar i midtbyen i løbet af foråret 2011. Det skriver bolius.dk.

- Vi håber at tage brodden af problemet ved at skyde de gamle ynglepar i midtbyen. Ideen er at begrænse antallet af unge måger, der vender tilbage for at yngle dér, hvor de selv blev klækket, forklarer naturvejleder og skytte Klaus Godiksen, Aalborg Kommune.

Problemerne er størst om sommeren, når der er unger i reden. Da går mågerne nemlig ofte til angreb på alt, hvad de opfatter som en trussel. Det går typisk ud over beboere, der opholder sig i baggårde, eller folk på åben gade, der tilfældigvis spadserer forbi en mågeunge, der er drattet ud af reden.

Aalborg Kommune modtog alene i sommeren 2010 mere end 400 klager fra mågeplagede borgere,

Sådan undgår du måger


  • Ved nybyg eller tagrenovering bør du gøre det svært for mågerne at finde hvile eller bygge rede.
  • Du skal fjerne mågernes redemateriale, før fuglene lægger æg. Her skal du være hyppigt ude i perioden januar-marts.
  • Du skal have tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis du vil fjerne mågernes æg eller unger – søg evt. råd hos kommunens miljø- og teknikforvaltning.
  • Du skal have tilladelse fra både Naturstyrelsen og den lokale politimester, hvis du vil skyde måger fra et bestemt område, hvor de skønnes at udgøre en sikkerheds- eller hygiejnemæssig risiko. Tilladelsen er ikke nem at få.