LIGE NU:

Mårhunden er alligevel ikke farlig

Mårhunden er blevet udråbt til naturens fjende nummer et. Derfor har Naturstyrelsen i flere år arbejdet benhårdt på at udrydde dyret i Danmark. Nu viser det sig bare at der slet ikke er dokumentationen for at mårhunden er farlig for naturen.

Er mårhunden naturens terminator eller er det bare en syndebuk. Mårhuden hører ikke naturligt til i Danmark og derfor har Naturstyrelsen jagtet den nådesløst i to år.

- Det er et nyt dyr for os, og vi ved at den kan blive til rigtig rigtig mange. Derfor kan den potentielt skade jordrugende fugle og vandlevende dyr, siger Ivar Høst, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen.

Mårhunden er udbredt i Polen, Finland og Tyskland. Fire biologistuderende fra Aalborg Universitet har gennemgået rapporterne fra de lande. Og de er nået frem til at der ikke er nogen dokumentation for at mårhunden er en trussel for naturen.

- Forskning fra f.eks. Finland viser, at man simpelthen ikke har kunnet påvise nogen skadelig effekt på bestande af ræv eller grævling efter mårhundens kolonisering af store dele af landet. Der er heller ikke fundet beviser på, at fugle og padder er gået tilbage på grund af mårhunden i de områder, den er indvandret til, skriver de studerende i deres rapport.

De biologistuderende får opbakning fra en zoolog.

- Det er lidt som at skyde gråspurve med kanoner. Vi har en pose penge at bekæmpe invasive arter med og der har man valgt at bruge en ret stor del af den pose på at bekæmpe mårhunden, selvom vi har andre invasive arter, der er langt mere skadelige i naturen end mårhunden, siger Morten Vissing, zoolog, AQUA Akvarium & Dyrepark.

Det anslås at der er 100.000 fritlevende mink i Danmark. Morten Vissing påpeger at man ville få langt mere naturbeskyttelse hvis man brugte nogen af ressourcerne på at jagte mink. Naturstyrelsen har netop søsat et projekt, der skal indfange fritlevende mink. Der er sat fælder op 22 steder rundt om i Danmark. Morten Vissing mener at indsatsen er for lille.

Til trods for at der ikke er dokumentation for at mårhunden er farlig for naturen, så forsætter Naturstyrelsen jagte den intensivt. Sidste år skød man 250 dyr i naturen.

- Vi gør det her for en sikkerheds skyld. Det er ikke sikkert at mårhunden går så stor skade. Vi ved det ikke. Men hvis vi venter med en indsats mod den, så er det for sent, siger Ivar Høst.