Mariagerfjord Kommune fik ikke medhold

Arbejdsmiljøet på Hadsund Skole skal forbedres. Arbejdsmiljø-klagenævnet fastholder de seks påbud til Mariagerfjord Kommune, som Arbejdstilsynet tidligere har udstedt.

<b>Påbud i 2005</b>
Arbejdstilsynet udstedte i november 2005, seks påbud mod indeklimaet på Hadsund Skole.

<b>Arbejdsmiljø-klagenævnet</b>
Disse påbud ville Mariagerfjord Kommune ikke umiddelbart acceptere, og klagede derfor over påbuddene til Arbejdsmiljø-klagenævnet.

<b>Ikke medhold</b>
Dog uden at få medhold.
Enkelte ændringer i fire af de seks påbud er det dog blevet til.

<b>Indeklimaet skal forbedres</b>
Men kommunen skal nu i gang med at forbedre indeklimaet på en skole til 100 millioner kroner, der har haft problemer siden indvielsen.

<b>Færdig til august</b>
Skolelederen på Hadsund skole mener, at alt vil være i den skønneste orden, når børnene begynder efter sommerferien.