Medhold i boligsag

Danmarks Naturfredningsforening klagede over en planlagt byudvikling i Hadsund Syd - men Naturklagenævnet giver Mariagerfjord Kommune medhold. Arkivfoto

Naturklagenævnet giver Mariagerfjord Kommune fuldt medhold i sagen om boligområdet i Hadsund Syd. Skuffelse hos Naturfredningsforening.  

Naturklagenævnet giver nu Mariagerfjord Kommune medhold i sagen om de 139 boliger i Hadsund Syd. Danmarks Naturfredningsforening klagede over planen, fordi den omfattede et nyt boligområde ved Hadsund Syd. Foreningen vurderede, at planerne var i strid med planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen og med Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt. 

Men Naturklagenævnet har altså afgjort, at Mariagerfjord Kommune har givet tilstrækkelig begrundelse for at udlægge et nyt boligområde i kystnærhedszonen. Nævnet har samtidigt afgjort, at planen ikke skal i høring igen.
 
Afgørelsen betyder, at Mariagerfjord Kommunes planer for udviklingen af Hadsund kan fastholdes. 

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man skuffede over afgørelsen: 

-  Jeg synes det er rigtigt, rigtigt ærgerligt, for der er allerede bygget nok omkring fjorden, siger Ole Guldberg, formand, Danmarks Naturfredningsforening i Mariager.
- Naturklagenævnet har talt, så vi har ikke flere muligheder for at klage, så denne sag er tabt - desværre, siger Ole Guldberg, Formand, Danmarks Naturfredningsforening, Mariager.

Forsiden lige nu