Foto: Daniel Mikkelsen

Medicin-studerende vil have større optag

Medicinerrådet i Aalborg vil have dobbelt så mange studerende ind på uddannelsen.

Der skal flere studerende ind på medicinudadnnelsen ved Aalborg Universitet. Det mener Medicinerrådet, bestående af de nuværende studerende på uddannelsen.

Der kommer nemlig til at mangle læger i Danamrk, og der er derfor tale om at udvide medicinuddannelsen. Mens medicinerrådene i Århus og København har sagt, at de allerede er pressede på kapaciteten, ser medicinerrådet i Aalborg intet problem i, at man her øger optaget fra 50 til 100 studerende om året. Måske endda øget til 150 per år fordelt på sommer- og vinteroptag.

Medicinerrådet mener, at det øgede optag vil kunne dække det fremtidige behov for læger i Nordjylland, og at det netop vil kunne tiltrække og fastholde læger i regionen, hvis lægerne tager uddannelsen i Aalborg.

Et øget optag på bachelordelen vil dog kræve, at den nuværende ordning, hvor studerende fra Århus har klinikophold i Aalborg, udfases.