LIGE NU:

Mest sort arbejde i Nordjylland

Flere og flere danskere rynker på næsen af sort arbejde. Især blandt de unge er der et be-mærkelsesværdigt fald i accepten af sort arbejde.

I Nordjylland er sort arbejde dog mere accepteret end nogen andre steder i landet. Det viser en undersøgelse, som SKAT har fået foretaget af danskernes holdning til skattemoralen, skattesystemet og SKAT.

Selv om accepten af sort arbejde stadig er udbredt, bliver der færre og færre danskere som synes det er helt ok at arbejde sort eller få sort hjælp. Især blandt de unge er skattemoralen stigende.

- Den generelt faldende accept af skattesnyd og sort arbejde hænger formentlig sammen med de vedvarende kampagner under Fairplay. Her gennemfører vi i samarbejde med andre myndighe-der meget målrettede kontrolaktioner mod sort og illegalt arbejde, hvor der afsløres en del pro-blemer med at overholde lovgivningen på skatte og afgiftsområdet, vurderer Leif Grønkjær Thomsen.