Midlertidig kommunaldirektør i Hjørring

Direktør i Interne Stabe i Hjørring Kommune, Tommy Christiansen, er konstitueret som kommunaldirektør

Tommy Christiansen overtager dermed direktørstolen efter Jesper Christensen, der blev fritaget for tjeneste. Det skete efter Hjørring Kommunes økonomiudvalg på et ekstraordinært møde den 27. marts besluttet at fritage kommunaldirektør Jesper Christensen fra tjeneste øjeblikkeligt.

Grunden til mistilliden er dels to lejeaftaler, som blev indgået af borgmesteren og kommunaldirektøren uden om byrådet, og dels utilfredshed med Jesper Christensens ledelsesstil.

Tommy Christiansen overtager foreløbigt direktørposten i tre måneder. Det svarer til den periode den tidligere direktør er fritstillet.