LIGE NU:

Mild vinter i 2019 gav det laveste saltforbrug i tyve år

De milde vintre i både starten og slutningen af sidste år betød, at Vejdirektoratet i 2019 spredte mindre salt på vejene siden år 2000, hvor man begyndte at bruge den nuværende målemetode.

Den milde vinter i 2019 har betydet, at Vejdirektoratet har saltet vejene mindre end i 2000, som var det år, man først begyndte at måle mængden af salt spredt på de danske veje.

Bundrekorden har indtil videre været holdt af netop år 2000, men det blev altså undergået sidste år, hvor Vejdirektoratet blot spredte 27.328 ton salt mod 58.700 ton på en normal vinter. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Hvad angår snerydning, er tallene endnu lavere. I alt foretog Vejdirektoratets entreprenører blot 20 timers snerydning per 100 kilometer spor i 2019 mod 181 timer på en normal vinter.

Og al snerydning fandt i øvrigt sted i første del af 2019. I efterårs- og vintermånederne op mod årsskiftet blev der slet ikke foretaget snerydning på de hjemlige statsveje. Sådan en situation har Vejdirektoratet ikke oplevet siden 2007. På normalvintre foretager Vejdirektoratets entreprenører 50 timers snerydning per 100 kilometer spor, i andet halvår.

 

Vejdirektoratets Vintertjeneste

Vejdirektoratet har ansvaret for vintertjenesten på statens veje i Danmark, der består af knap 4000 kilometer motorveje og de større hovedlandeveje.

Selve indsatsen med både saltbiler og sneplove styres af Vejdirektoratets Vintertjeneste, der har sæde i Vejdirektoratets vintervagtcentral i Aalborg.

Centralen er bemandet med uddannede vintervagter, som hele vinteren overvåger vej- og vejrsituationen og bekæmper glatføre på statsvejene.

Hvis vintervagten vurderer, at glatføre er opstået – eller vil opstå – sørger vintervagten for, at der bliver saltet og ryddet sne.