Militær hæder til nordjyske soldater

René Houbak og Martin Bødker fik torsdag overrakt forsvarets medalje for tapperhed. De udviste mod og heltemodig indsats da deres enhed var udsat for et bagholdsangreb i Afghanistan.

<b>Bagholdsangreb i Afghanistan</b>
De to nordjyske soldater René Houbak og Martin Bødker var de og deres enhed udsat for et bagholdsangreb fra Taleban-styrker i Afghanistan.

<b>Tapperhed og heltemodig indsats</b>
Medaljerne tildeles for heltemodig og tapper indsats den 29. november 2007, da René og Martin under kamphandlinger med Taleban i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan bevægede sig frem for at yde førstehjælp til sårede kammerater.

<b>Kom sårede til undsætning</b>
Fjenden beskød kraftigt det område, hvor René og Martin sammen bevægede sig frem for at komme de sårede til undsætning. Under denne søgen frem passeredes åbent terræn, som fjenden havde stor mulighed for at beskyde, og samtidig var støtten fra egne styrker utilstrækkelig. Den ydede førstehjælp til de sårede var eksemplarisk.

<b>Modig indsats</b>
Den ekstraordinære, uegennyttige, modige og tapre indsats blev gennemført ufortøvet og uden opfordring og med en tydelig erkendt fare for eget liv og førlighed ved at trænge frem for at hjælpe sårede kammerater.

- Dette er en indsats, I med rette kan være rigtig stolte af, sagde generalmajor Poul Kiærskou til de to medaljemodtagere.
- Jeres handlinger tjener både jer, jeres enheder og hele Trænregimentet til ære. Den viser også med al tydelighed, at der på kamppladsen er et behov for veluddannede sanitetsenheder og det soldatermæssige håndværk. Det ved jeg, I har fokus på her på stedet, og René og Martins indsats er et fornemt udtryk for det. Endnu engang et stort til lykke, sluttede chefen for Hærens Operative Kommando.

Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, overrakte medaljerne ved en sammenkomst i gymnastiksalen på Aalborg kaserner.

Det er første gang i mere end ti år, at der uddeles tapperhedsmedaljer til soldater fra Aalborg Kaserner.