03:11

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Militærpolitiet indrømmer at have antændt brand

35 hektar klitområde blev brændt i Tranum Klitplantage.

Major Michael Laustsen, Aalborg Kaserner, bekræfter at det var en gruppe MP'ere, som var årsag til branden i dag.

Det skulle være tale om en røggranat som har antændt naturområdet. Røggranater bruges til at sløre soldater for fjenden. Ilden opstod i et område udenfor skydeterrænet.

Skovfoged Mogens Sonne Hansen bekræfter, at Militærpolitiet havde anmeldt en øvelse i området i dag, og fået tilladelse til den, men havde ikke fået tilladelse til at anvende røgkanoner eller åben ild.

- Det virker umådelig dumt, hvis der er anvendt røggranater, når der ikke er givet tilladelse til det, siger han.

Blæsten gjorde slukningsarbejdet vanskelig, men ved 14.30-tiden kom branden under kontrol, og beredskabet gik i gang med efterslukningen. 35 hektar klitområde blev brændt ved branden.