LIGE NU:

Millioner til byfornyelse i Hobro

Velfærdsministeriet har bevilget 3,9 mio. kr. til områdefornyelse i Hobro bymidte. Indsatsen støttes af en bevilling på 7,8 mio. kr. fra Mariagerfjord Kommune.

Udvikle Hobro bymidte
Områdefornyelsen skal medvirke til at udvikle byens kulturhistoriske, arkitektoniske og rekreative værdier.

Ungdomshus til bymidten
Blandt de planlagte tiltag er forbedring af bydelens torve og pladser, øget sammenknytning mellem midtbyen og øvrige byområder, trafikale foranstaltninger samt etablering af et ungdomshus.

Samarbejde med borgerne
På baggrund af støtten fra Velfærdsministeriet skal Mariagerfjord Kommune nu i samarbejde med lokalområdets borgere udarbejde et byfornyelsesprogram for de planlagte indsatser i området.

Godkendelse i ministeriet
Byfornyelsesprogrammet skal sendes til endelig godkendelse i Velfærdsministeriet.

Fem år
Når byfornyelsesprogrammet er godkendt, har Mariagerfjord Kommune fem år til at gennemføre indsatsen.