LIGE NU:

Millioner til Frøstrup

Thisted Kommune kan nu med støtte fra Indenrigs- og Socialministeriet skabe en positiv udvikling for den lille by Frøstrup.

Områdefornyelse i Frøstrup
Indenrigs- og Socialministeriet har bevilget 1,5 mio. kr. i støtte til områdefornyelse i Frøstrup. Indsatsen støttes af en bevilling på 3 mio. kr. fra Thisted Kommune.

Udvikling af byen
Områdefornyelsesindsatsen skal bidrage til at skabe en udvikling af Frøstrup by baseret på områdets landskabelige kvaliteter. Derudover er et formål med indsatsen at få løst problemer med tomme og forfaldne huse og at sikre en fremtidig udvikling af landsbynetværk ved etablering af samlings- og mødesteder.

50 millioner til syv kommuner
Den samlede støtte til områdefornyelse på i alt 50 mio. kr. gives i år til syv kommuner forskellige steder i landet.

- For at gøre de små byer på landet attraktive at bo i, skal der være gode fysiske rammer for det sociale liv og mulighed for fysisk udfoldelse. Det er afgørende, at områdefornyelsen kombineres med en indsats overfor de dårlige boliger, der kan præge en hel landsby.
Med midlerne til områdefornyelse håber jeg, at vi kan sætte en ny og sund udvikling i gang - også i de små byer på landet, siger Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann.

Byfornyelsesprogram
De kommuner, der har fået støtte, skal nu i samarbejde med lokalområdets beboere udarbejde et byfornyelsesprogram for de planlagte indsatser i området.
Byfornyelsesprogrammet skal sendes til endelig godkendelse i Indenrigs- og Socialministeriet.

De syv kommuner
De syv kommuner, der har fået støtte til at udvikle byområder er:
Faaborg-Midtfyn Kommune, Thisted Kommune, Lolland Kommune, Syddjurs Kommune, Ikast Brande Kommune, Københavns Kommune og Århus Kommune.