Den gamle Næssundfærge skal erstattes med en ny, bygget i kulfiber.

Millioner til nordjysk kulfiberfærge

Danmarks første CO2 -neutrale færge skal både bygges og sættes i drift i Nordjylland

Et nordjysk konsortium har sikret sig 8,7 millioner kroner i støtte fra den maritime omstillingspulje til at udvikle og bygge en ny færgetype i kulfiber. Færgen skal bygges af Danish Yacht i Skagen og sættes i drift på Næssund-overfarten mellem mors og Thy.

Færgen bygges i kulfiberkomposit, og derfor kan vægten reduceres betragteligt. Det er med til at halvere brændstofforbruget, der ikke blot reducerer udgifterne, men også halverer udslippet af drivhusgasser. Derudover skal den nye Næssund-færge drives frem af el fra vindmøller, hvilket sparer 118.000 liter dieselolie årligt og gør færgen helt CO2-neutral.

Partnerne bag ansøgningen er Mors-Thy Færgefart I/S, Danish Yachts, Erhvervshus Nord og MARCOD. Med den økonomiske støtte til projektet kan der være et dansk erhvervs- og beskæftigelseseventyr i støbeskeen, vurderer Niels Christensen, adm. direktør i MARCOD

- Med kulfiberteknologien har vi en mulighed for at få nybygningsværfter tilbage i Danmark, og det ligger der et stort beskæftigelsespotentiale i. Alene herhjemme findes der cirka 45 af denne type indenrigsfærger, som i gennemsnit er over 30 år gamle og derfor står overfor en snarlig udskiftning, siger Niels Christensen.