LIGE NU:

Millioner til projekter for voksne med sindslidelse i Aalborg

Socialministeriet har bevilliget i alt kr. 6.752.428 til videreførelse af fire af Aalborg kommunes projekter for voksne med sindslidelse. Tilskuddet fordeles over årene 2007-2010.

- Det er et skulderklap til de projekter vi har igangsat og forsat kan drive for voksne med sindslidelse, udtrykker fungerende rådmand Niels Bell.

- I det nye Aalborg er vi stolte over at kunne konstatere at vi har så gode projekter, som er støtteværdige, og som giver en rigtig god livskvalitet til en gruppe borgere, som har hjælp behov.
Det bedste er næsten at vi er kommunedækkende med projekterne, fordi kommunen jo nu er blevet større og vi vil gerne nå borgerne i både større og mindre byer.

De fire projekter:
Botilbuddet Rebildparken består af 12 boliger for sindslidende, med svære kontaktvanskeligheder og tendens til at isolere sig og som har brug for megen støtte til at (gen)optræne socialt samvær. Ligeledes er der tale om sindslidende med en høj grad af angst for at være alene og som har problemer med at strukturere deres dagligdag.

Butik-Caféen er et kreativt værksted drevet af frivillige i et samarbejde med én lønnet medarbejder og en medarbejder i skånejob. De frivillige er både sindslidende og psykisk raske, som ulønnet arbejder enten i Butikken, caféen eller på værkstedet. Butik-Caféen er åben for alle og tankerne bag projektet er udvikling af et lokalt aktivitets- og samværstilbud, hvor der er mulighed for en integration mellem psykisk raske lokale borgere og voksne med sindslidelse fra hele Aalborg Kommune.

I vækst og udvikling, Hals
Væksthuset er et aktivitetstilbud til voksne med sindslidelse, og er siden etableringen løbende blevet udviklet og styrket med tilbud i forhold til aktiviteter, netværk, støtte og rådgivning. Det er kommunens erfaring, at de personer, som bruger Væksthuset, har udviklet sig særdeles positivt. Det er samtidig kommunens vurdering, at etableringen af Væksthuset har forhindret og forebygget genindlæggelse på psykiatrisk sygehus.

Etablering af værested, Sejlflod
Projektet Etablering af væresteder var et fælles projekt, der startede i år 2000 i det daværende socialdistrikt Østhimmerland, der indgik heri etablering af to væresteder i hhv. Skørping og Sejlflod kommuner. Målgruppen for de to væresteder er sindslidende og socialt isolerede, der på grund af deres funktionsniveau ikke kan gøre brug af de eksisterende tilbud. Værestederne tager udgangspunkt i brugerens sunde ressourcer og hjælper dem med at få struktureret hverdagen, fastlægge arbejdsopgaver og giver samtidig plads til omsorg og relationer. I forbindelse med kommunalreformen er projektet blevet delt mellem Rebild og Aalborg kommuner og det hidtidige samlede tilskud er af Socialministeriet blevet ligeligt fordelt mellem de to kommune.

fårup direktør Niels Jørgen Jensen

Sommerlandsdirektør: - Kørekortsordningen for coronapas må gerne komme hurtigt

Smart parat svar

Se finalequizzen: Landets klogeste 6. klasse kåres

20_percent

play Ny aftale om genåbning på plads

Værket

play Naboer protesterer mod kæmpevindmøller og gigantisk solcellepark

fårup direktør Niels Jørgen Jensen

Sommerlandsdirektør: - Kørekortsordningen for coronapas må gerne komme hurtigt

Smart parat svar

Se finalequizzen: Landets klogeste 6. klasse kåres

20_percent

play Ny aftale om genåbning på plads

Til forsiden

Til forsiden