LIGE NU:

Minister lover intet om fjordforbindelse

Transportminister Carina Christensen (Kons.) lover intet om, at staten vil sætte skub i planerne om en ny forbindelse over Limfjorden ved at afsætte penge til projektet eller ved at gøre planlægningsarbejdet færdigt.

I to svar til det socialdemokratiske folketingsmedlem, Orla Hav, bekræfter ministeren det tilsagn, hendes forgænger Flemming Hansen (Kons.) kom med, om, at en eventuel paralleltunnel vil være en statslig opgave.

- Vi har samtidig tilkendegivet, at løsninger som følge af lokale ønsker må finansieres lokalt, lyder det fra Carina Christensen.

Transportministeren skriver dog også, at hun har noteret sig, at regeringens infrastrukturkommission anbefaler, at en udvidelse af kapaciteten ved krydsning af Limfjorden indgår i prioriteringen af de kommende trafikinvesteringer.

Orla Hav er på ingen måde tilfreds med svaret.

- Det er skuffende, at trafikministeren ikke forholder sig til spørgsmålet om at gøre planlægningen færdig. Der er investeret fem millioner kroner i det, og den VVM-redegørelse, der skal laves, tager jo ikke konkret stilling til et projekt. Den redegør kun for de miljømæssige forhold, siger Orla Hav til Nordjyske Stiftstidende.

VVM-redegørelsen kunne amtet ikke nå at få gjort færdig, før amtet blev nedlagt.

Til gengæld glæder Egholms Venner, der er imod en forbindelse over øen, sig over svaret.

- Vi finder svaret ret så opløftende, selv om hun jo ikke direkte afliver en forbindelse over Egholm, siger formand Henrik Mørch.

Her er ministerens svar:

Dato 13. februar 2008
J nr. 432-27

Folketingsmedlem Orla Hav (S) har den 23. januar 2008 stillet mig følgende spørgsmål nr. S 449, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. S 449:

"Vil ministeren redegøre for sit syn på det statslige engagement i at løse den faktuelle situation, at kapaciteten ved Limfjorden er opbrugt 2015-2020?"

Svar:

Regeringen har tidligere tilkendegivet, at en eventuel etablering af en paralleltunnel, når der måtte skønnes behov for det, i givet fald vil være en statslig opgave. Vi har samtidig tilkendegivet, at løsninger som følge af lokale ønsker må finansieres lokalt.

Jeg har noteret mig, at Infrastrukturkommissionen bl.a. anbefaler, at en udvidelse af kapaciteten ved krydsning af Limfjorden indgår i prioriteringen af infrastrukturinvesteringerne.

Regeringen er på baggrund af bl.a. kommissionens anbefalinger nu i gang med at udarbejde et oplæg til en ny investeringsplan på infrastrukturområdet. Planen vil bl.a. omfatte en række anlægsprojekter, hvor der foreligger - eller i løbet af de kommende år skal udarbejdes - beslutningsgrundlag. Også spørgsmålet om kapaciteten ved krydsningen af Limfjorden indgår i dette arbejde.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg som i led arbejdet med investeringsplanen bl.a. planlægger et besøg i Nordjylland med henblik på at drøfte ønsker og behov i forhold til de vanskelige, men nødvendige prioriteringer i den kommende investeringsplan.

Med venlig hilsen

Carina Christensen

Spørgsmål nr. S 448:

"Vil ministeren tage initiativ til, at VVM grundlaget for mulige fremtidige linieføringer for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg gøres færdigt, så det kan bruges som et velunderbygget grundlag for den fortsatte planlægning og gennemførelse af en nutidig infrastruktur for det overordnede vejnet ved fjordkrydsningen?"

Svar:

Muligheden for at staten tager initiativ til sammen med de øvrige involverede myndigheder at afslutte arbejdet med VVM-undersøgelserne vil indgå i overvejelserne i forbindelse med regeringens kommende investeringsplan i 2008.

Jeg henviser endvidere til min besvarelse af spørgsmål S 449.

Med venlig hilsen

Carina Christensen