En parkering som denne på egen grund skal ikke længere være ulovlig. Det er en del af et nyt forslag fra transportministeren. Foto: Daniel Mikkelsen

02:21

Blandt andet på baggrund af en nordjysk sag om ulovlig parkeret trailer vil transportministeren nu have ændret p-regler.

1 af 2

Minister: Slut med urimelige p-afgifter

Parkeringsreglerne skal være mere logiske og rimelige, mener Liberal Alliances transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen.

En parkeringsafgift for at parkere en trailer på egen grund. Eller for at parkere sin håndværkerbil på en byggeplads. Det er nogle af de eksempler på umiddelbart ulogiske parkeringssager, som TV2 Nord har fortalt om i efteråret.

Nu er Liberal Alliances Ole Birk Olesen, som er transport-, bygnings- og boligminster, klar til at gøre parkeringsreglerne mere rimelige og mere logiske. Samtidig skal det være lettere at klare over en parkeringsafgift.

Ministeren har netop sendt et forslag i offentlig høring, hvor han foreslår en række ændringer på parkeringsområdet. Han lægger blandt andet op til at forbedre borgernes retssikkerhed ved at pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn for pålagte parkeringsafgifter på offentligt tilgængelige private områder.

-Hvis en bilist får udstedt en afgift for parkering på en kommunal parkeringsplads, som bilisten ikke er enig i, kan vedkommende klage til kommunen, som har pligt til at behandle klagen sagligt. Men hvis bilisten vil klage over en afgift, som er udstedt på en offentligt tilgængelig privat parkeringsplads, er bilisten i praksis nødt til at lægge sag an ved domstolene. Det er omkostningsfuldt og uoverskueligt og afholder mange fra at klage. Derfor foreslår jeg, at vi pålægger parkeringsbranchen at oprette et klagenævn, som uafhængigt kan forholde sig til klager, siger Ole Birk Olesen.

Derudover vil ministeren ændre regler, som i dag betyder, at en kommune med samtykke fra politiet kan beslutte, at man eksempelvis forbyder kørsel på private fællesveje i byer og bymæssige områder uden at inddrage grundejerne først.

-Det kan ikke være rimeligt, at man som beboer kan få et forbud mod bilkørsel på den vej, man bor på, uden at man bliver inddraget i beslutningen. Derfor foreslår jeg, at kommunen skal indhente samtykke fra grundejerne på private fællesveje, inden man kan udstede et sådant påbud, siger Ole Birk Olesen.

Ministeren foreslår ligeledes at fjerne det nuværende forbud mod standsning og parkering i yderabatten, da det har vist sig at have en utilsigtet konsekvens for private grundejere, hvis ejendom uden adskillelse grænser op til en vej.

- Vi har set eksempler på, at forbuddet mod standsning og parkering i yderrabatten har haft helt skæve konsekvenser. Det har blandt andet betydet, at en borger i Nordjylland ikke har kunnet parkere en trailer på græsplænen foran sit hus, selvom græsplænen lå på borgerens egen grund. Det er ikke rimeligt. Derfor foreslår jeg, at vi ændrer denne bestemmelse, så der ikke er nogen tvivl om, at man selvfølgelig må parkere en trailer på sin egen grund, siger Ole Birk Olesen.