Foto: Per Frank Paulsen

Minister vil unødige fiskeriregler til livs

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil reducere unødige regler for danske fiskere og inviterer derfor erhvervet til et samarbejde.

Det er budskabet fra ministeren, der i dag mødes med erhvervet i Aalborg.Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har i dag inviteret fiskerierhvervet til at komme på banen og gå i dialog med ministeriet om, hvilke nationale regler der er til gene for dem og muligvis kan forenkles.

Hun mødes i dag med erhvervet til et debatarrangement i Aalborg.

- Der er brug for at rydde op i reglerne, og Danmark skal ikke gå længere i reguleringen, end det er nødvendigt. Fiskeri er meget vigtigt, og EU-lovgivningen og den nationale lovgivning på fiskeriområdet er ganske omfattende. Jeg vil hjælpe fiskerne og fjerne overflødige, nationale regler, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Ministeren har helt konkret bedt NaturErhvervstyrelsen om at invitere erhvervet til drøftelser med henblik på sammen at kunne gennemgå lovgivningen på området.

Der kan for eksempel blive tale om at kigge nærmere på Reguleringsbekendtgørelsen for at se på, om administrationen kan lettes for bureaukrati.