Ældre skal kunne klare flere ting selv. Social- og integrationsministeriet støtter projekt i Vesthimmerland, de skal gøre de ældre mere aktive. Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Ministre vil gøre ældre selvhjulpne

Træning og sociale aktiviteter skal hjælpe ældre i Vesthimmerland Kommune til at blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med satspuljepartierne sendt 190.000 kroner til Vesthimmerland Kommune, som skal bruges til projektet 'Aktiv og selvhjulpen - Træning og social aktivitet som alternativ til hjælpemidler'.

Pengene kommer fra Social- og Integrationsministeriets pulje 'Et aktivt ældreliv', som netop er blevet uddelt. Formålet med projektet er, at flere ældre skal kunne klare sig uden hjælpemidler eller kun bruge hjælpemidlet i et begrænset omfang. De ældre får blandt andet tilbud om hjælp til at få lagt træningsprogrammer og tilbud om sociale aktiviteter med andre ældre.

- Projektet i Vesthimmerland er et rigtig godt eksempel på aktiviteter, som både skaber et socialt indhold i hverdagen for de ældre og samtidig hjælper dem med at blive mere selvhjulpne. Motion og aktivitet er rigtigt vigtigt for et sundt liv, og derfor skal vi hjælpe vores ældre medborgere til et aktivt liv i alderdommen, som giver dem masser af selvbestemmelse og indhold, siger Karen Hækkerup.