LIGE NU:

Mistrivsel og nedtrykthed stortrives: Uddannelsesministeren kaldt i samråd

Tirsdag skulle uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen svare på, hvad hun vil gøre for at sikre bedre trivsel for de unge under coronanedlukningen.

De unge fortæller det selv. Forskningen bakker dem op. At være ung og under uddannelse er både svært og hårdt under corona-pandemien.

De unges trivsel har politisk fokus, og uddannelses- og forskningsministeriet har blandt andet udarbejdet fem gode råd til, hvordan man som ung studerende under coronanedlukningen kan komme igennem studie og hverdag.

Tirsdag 13.30 var ministeren på området, uddannelses- og forksningsminister Ane Halsboe-Jørgensen kaldt i samråd om læringstab og mistrivsel blandt de unge på uddannelsesinstitutionerne.

Det er Venstres Ulla Tørnæs og de Konservatives Katarina Ammitzbøll der har kaldt ministeren i samråd med spørgsmålet:

Vil ministeren redegøre for det forventede læringstab, frafald og mistrivsel blandt studerende på de videregående uddannelser pga. covid-19-nedlukningen samt oplyse, hvad ministeren agter at gøre ved disse problemer?