Det er her i området omkring Bulbjerg, Thisted Kommune overvejer kommunale kæmpevindmøller. Det vil gå hårdt ud over natur, dyr og mennesker, advarer ny forening, der protesterer mod mølleplaner Foto: Henriette Maj Pedersen

Møller betyder store gener

Der vil ikke være andet end store gener forbundet med udsigten til kæmpevindmøller i naturområdet omkring Bulbjerg.

Det mener den nystiftede forening mod store vindmøller ved Bulbjerg, som slår fast, at det blandt andet vil få alvorlige følger for den sjældne havfugl, mallemukken, som netop er begyndt at yngle på Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld.

- Kæmpevindmøller i området vil fuldstændig spolere fuglelivet, ligesom de vil være til stor gene for borgerne i området. Der vil jo komme støjgener, og folk, der bor her enten hele året eller i sommerhusområderne, er her jo, fordi de har valgt fred og ro. Borgerne kommer fuldstændig uforskyldt i den situation, at vi frygter, at stilheden og naturoplevelserne bliver taget fra os, siger bestyrelsesmedlem i Foreningen mod Store vindmøller ved Bulbjerg, Knud-Allan Knudsen.

Han er ligesom resten af bestyrelsen glad for den store opbakning i forbindelse med mandagens stiftende generalforsamling af foreningen, og Knud-Allan Knudsen håber, at foreningen inden længe har fordoblet antallet af medlemmer til 150.

- Det er en seriøs forening med betalt medlemskab, og en sådan forening er nødvendig for at manifestere, at vi mener det, og målet er, at Thisted Kommune skrotter alle planer om vindmøller i det område, siger Knud-Allan Knudsen.

Han mener, at Thisted Kommunes forpligtelse i forhold til at finde vindmølle-områder allerede er opfyldt i kraft af planerne om ti vindmøller på Hanstholm Havn.

Du kan læse mere om foreningen på bulbjergmoeller.dk