LIGE NU:

Morsø og Thisted kritiserer Region Nordjylland

På baggrund af hele situationen omkring sygehuset i Thisted har socialudvalgene i Thisted og Morsø Kommune nu skrevet et brev til Region Nordjylland for at få løst situationen.

Det er ikke længere muligt at blive behandlet for eksempelvis blindtarmsbetændelse eller blødende mavesår i Thisted. Det er realiteten, efter en ny driftsmodel for sygehuset er trådt i kraft som følge af lægemangel. Den nye driftsmodel betyder nemlig, at der ikke længere modtages akutte kirurgiske patienter i Thisted.

Nu har det fået formanden for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune, Henning Sørensen, og formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune, Peter Sørensen, til at reagere. I et brev sendt til Region Nordjylland retter de nemlig skarp kritik af situationen.

- Som borger og politiker i Thisted og Morsø Kommune er der en forventning om, at de fornødne akutte sundhedsfaglige ydelser er til stede i forbindelse med et sygehus med en akut modtagefunktion. Det er meget kritisabelt, at regionen ikke har formået at sikre lægedækningen til de akutte kirurgiske funktioner, som er vitale for sygehusets opgaveløsning som helhed, skriver de blandt andet.

Som det ser ud nu, skal den nuværende driftsmodel, hvor der ikke modtages akutte kirurgiske patienter, køre året ud. Det betyder, at patienter i området nu bliver tvunget til at tage så langt væk som til Aalborg og Hjørring for at blive behandlet. Og det er langt fra tilfredsstillende, påpeger de to formænd.

- Driftsmodellen vil betyde mange patienttransporter og indlæggelser i Hjørring, Aalborg eller Viborg med megen transport for patienter og pårørende til følge. Det er endog meget vanskeligt og tidskrævende for både patienter og pårørende at komme med offentlig transport fra Thy/Mors til Hjørring, skriver de.

Derudover så frygter Peter Sørensen og Henning Sørensen også, at den ustabile situation året ud kan få flere medarbejdere til at overveje deres arbejde på Regionshospital Nordjylland i Thisted.

- Manglende opgaveløsning på den akutte kirurgi i over ½ år giver anledning til alvorlig bekymring for, at det personale, som er ansat på sygehuset på de berørte områder, søger nye udfordringer på grund af den usikkerhed situationen medføre.

De mener også, at situationen kan gøre det mindre attraktivt for læger at søge til Thisted. Over for TV2 Nord understreger Peter Sørensen i dag, at både Morsø og Thisted Kommune ser situationen som meget bekymrende.

Nu håber han og Henning Sørensen, at de med brevet kan få råbt Regionsrådet op, således at området omkring Thisted ikke bliver glemt. Allerhelst ser de begge, at akut-kirurgien vender tilbage til Thisted allerede efter sommerferien, så det ikke først sker i januar.