LIGE NU:

Motorvejskryds ved Bouet får ny asfalt

De sydgående spor på motorvejskryds, Vendsyssel, ved Bouet skal have nyt asfalt. Asfaltarbejdet påbegyndes søndag aften den 3. maj 2009, og fortsætter de følgende aftener og nætter med forventet afslutning fredag den 8. maj kl. 06.00.

Kundet sydgående spor
Vejarbejdet udføres i de sydgående spor, og vil ikke berøre trafikken mod nord.
Trafikken på de tre sydgående grene mod Thisted, Hirtshals og Frederikshavn vil blive omlagt.

Tydelig skiltning
Der vil være tydelig skiltning for trafikanterne. Tidsplan med mere detaljeret gennemgang af trafikomlægning kan findes på trafikken.dk

Vejdirektoratet beklager
Vejdirektoratet beklager på forhånd de problemer, der måtte opstå.

Bilisterne opfordres til at orientere sig om situationen på trafikken.dk og telefon 1888, hvor de kan få information om, hvor der arbejdes på strækningen og eventuelle restriktioner.