LIGE NU:

Muslimsk boligfinansiering

Fire jyske sparekasser står bag Amanah Kredit A/S. Finansiering af køb af fast ejendom på muslimske vilkår, en realitet.

Køb af fast ejendom på muslimsk
Borgere med muslimsk baggrund har længe efterspurgt muligheden for at finansiere køb af fast ejendom på vilkår, som overholder de muslimske regler for boligfinansiering. Nu imødekommes behovet.

Amanah boligfinansiering
Amanah er et nyt boligfinansieringsinstitut, som tilbyder finansiering efter en model, der gør, at boligkøberen ikke stifter gæld i traditionel forstand i fast ejendom og ikke betaler renter. Dermed kan boligkøberen holde sig inden for de muslimske regler.

Nordjyske sparekasser er med
Det er fire jyske sparekasser, der er gået sammen om at danne selskabet Amanah Kredit A/S. De fire sparekasser, der står bag, er Sparekassen Farsø, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hobro.

- Vi er gået ind i dette projekt, fordi vi forventer, at det nye finansieringsinstitut udvikler sig til en god investering for os, siger adm. direktør i Sparekassen Hobro, Per Sønderup, som er formand for bestyrelsen i Amanah Kredit.

Finanshuset Farsø
Det er Finanshuset Farsø i Aalborg, som administrerer Amanah Kredit A/S. Det betyder, at Finanshuset står for dokumenthåndtering, udbetalinger, opkrævninger og øvrige administrative opgaver, som traditionelle realkreditinstitutter løser.

Markedsføring
Markedsføring og salg af den nye muslimske boligfinansiering er derimod lagt i hænderne på selskabet Amanah A/S, som har til huse hos advokatfirmaet Vilsøe Boligadvokater med hovedkvarter på Kgs. Nytorv i København. Kunder, der er interesserede i den nye måde at finansiere boliger på, skal altså henvende sig til et af Vilsøe Boligadvokaters seks kontorer landet over.

Første af sin art herhjemme
Muslimsk boligfinansiering er nyt herhjemme, men i andre lande, fx i Storbritannien, er tilbuddet almindeligt udbredt. Den model, som Amanah Kredit nu tilbyder, er konstrueret efter en tæt dialog mellem Vilsøe Boligadvokater og muslimske kredse i Danmark.

Sådan gør man
Modellen betyder, at Amanah Kredit køber den ejendom, som en kunde er interesseret i. Huset sælges videre til kunden på et betinget skøde, således at køberen får råderet over ejendommen.
Men den tilskødes først køberen, når sidste ydelse er betalt - op til 30 år senere.

Betaler ikke renter
Den juridiske konstruktion betyder, at køberen ikke betaler renter. Amanahs omkostninger dækkes derimod af en kursregulering af det beløb, der anvendes til at finansiere ejendommen.

Alle kan være med
Finansieringsmodellen kan anvendes af alle boligkøbere, uanset etnisk herkomst, køn, alder eller religion.

- Men vi lægger ikke skjul på, at konstruktionen er skabt for at imødekomme en stigende efterspørgsel efter en form for boligfinansiering, der er tilpasset behovet hos de flere end 250.000 muslimer i Danmark, siger Per Sønderup.

- Vi ser dette som et forretningsområde, og Amanah imødekommer en efterspørgsel på samme måde, som Totalkredit gennem de seneste år har imødekommet efterspørgsler på det danske boligmarked efter fx variabelt forrentede lån, afdragsfrie lån, lån med renteloft og senest SDO-lignende lån, siger Per Sønderup.