LIGE NU:

Myndighederne mørklægger minksag

TV2 Nord nægtet aktindsigt efter ugers venten med henvisning til, at det hele nu skal undersøges af en kommission.

Efter flere ugers nølen og flere rykkere har myndighederne nu definitivt afvist at give aktindsigt i begivenhederne omkring den såkaldte Farm 4, der fik indflydelse på beslutningen af lukke hele Nordjylland ned og beordre alle mink i Danmark aflivet.

I en mail til TV2 Nord afviser Sundhedsministeriet at give aktindsigt. Afvisningen kommer efter en måneds sagsbehandling og begrundes med, at der er nedsat en undersøgelseskommission af Folketinget.

Ministeriet skriver det således:

- Det følger af de specielle bemærkninger til offentlighedslovens § 33, nr. 5, at bestemmelsen kan anvendes til at undtage dokumenter og oplysninger, som må forventes at komme til at indgå i en kommende undersøgelseskommissions arbejde, såfremt det vurderes, at en udlevering af materialet vil være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse.

Nordjysk minkfarm i centrum

TV2 Nord kunne som det første medie fortælle om en minkfarm ved Hjørring, der blev smittet med Coronavirus to gange efter at have været meldt smittefri i den mellemliggende periode.

Frank Andersens minkfarm blev herefter af myndighederne kaldt Farm 4, og den fik indflydelse på regeringens beslutning om at nedlukke Nordjylland. Bare to dage efter fundet af ny smitte på Farm 4 besluttede regeringen 4. november at afspærre Nordjylland fra resten af landet, og der blev afsagt dødsdom over alle mink i Danmark.

Begrundelsen for de drastiske beslutninger var dels, at minkfarmene ifølge myndighederne var en trussel mod folkesundheden, fordi virus kan smitte fra menneske til mink - og tilbage igen, og at minkfarmene blev betragtet som smittereservoirer, hvor nye mutationer af Coronavirus kunne opstå.

Ingen nye Cluster 5-fund

Myndighederne koblede da også faren ved minkfarmene sammen med fundet af den såkaldte Cluster 5-variant af Coronavirus, som var fundet i enkelte tilfælde i Nordjylland.

Som en del af nedlukningen af Nordjylland blev hovedparten af alle nordjyder testet i jagten på den frygtede Cluster 5-variant. Myndighederne frygtede, at den kunne udgøre en trussel mod den vaccine, som på det tidspunkt endnu var under udvikling.

Massetesten af nordjyderne afslørede ikke et eneste nyt tilfælde af Cluster 5-varianten, og det skulle vise sig, at den nye smitte på Farm 4 slet ikke var så ny, som antaget.

Der var nemlig tale om samme virus, som også første gang havde smittet Frank Andersens mink. Statens Seruminstitut kunne ikke udelukke, at virus havde været tilstede på farmen fra den blev testet positiv første gang, selv om den altså havde myndighedernes ord for, at den var testet fri i mellemtiden.

Mange spørgsmål – ingen svar

TV2 Nord har i mere end to måneder forsøgt at få myndighederne til at svare på ganske få og helt enkle spørgsmål i sagen.

Statens Seruminstitut har aldrig forklaret, hvorfor de ikke ville udlevere testresultaterne fra Farm 4, da den blev testet positiv for anden gang. Først for nylig har instituttet beklaget, at TV2 Nords begæring om aktindsigt ikke har kunnet efterleves på grund af behandlingen af andre begæringer om aktindsigt.

TV2 Nord mangler fortsat svar på hvad der skete i dagene fra 2. til 4. november 2020:

- Hvornår blev myndighederne orienteret om den angiveligt nye smitte på Farm 4?

- Hvilken betydning fik smitten på Farm 4 for regeringens beslutning om at aflive alle mink og lukke Nordjylland ned i 14 dage?

- Hvornår var myndighederne klar over, at der var tale om den samme smitte og ikke en ny variant?

- Hvilken betydning fik det for genåbningen af Nordjylland før tid?

Da Nordjylland blev genåbnet var aflivningen af de danske mink allerede så godt som overstået, fordi de fleste avlere tog imod regeringens såkaldte tempobonus på 30 kroner pr. mink for slå deres besætninger ned i en fart.

Men var det virkeligt nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Kunne regeringen havde skånet de nødvendige avlsdyr, så minkbranchen havde en chance for at retablere sig i løbet af et par år?

Det mangler minkavlere stadig venter at få svar på, og med myndighedernes beslutning om at lægge låg på sagens faktuelle omstændigher, kommer der næppe svar, før undersøgelseskommissionen har kulegravet sagsforløbet.