Foto: Tommy Hald

Naturlige rensningsanlæg skal spare naturen for fosfor og kvælstof

13.000 hektar med vådområder skal spare miljøet for massive mængder kvælstof og fosfor. I Hadsund er landmand Flemming Lidegaard allerede igang.

Flemming Lindegaard fra Hadsund er landmand - og forgangsmand. Som en del af et pilotprojekt har han afsat 0,56 hektar af sin jord til et vådområde, der ved hjælp af naturlige processer, renser spildevand fra hele 56 hektar landbrugsjord for store mængder kvælstof og fosfor.

- Først bliver det pumpet op i en lille sø, som tager det groveste materiale samtidig med at fosforen bundfældes og indtil nu har målinger vist at 70 procent af fosforen bundfældes, fortæller Flemming Lidegaard, der er helt inde i de biologiske processer, der sparer fjord- og vandmiljø for de miljøbelastende stoffer, der udvaskes fra skove og marker med regnvandet. Han synes, det lød spændende at blive en del af et projekt, der på sigt måske kan være med til at fjerne nogle af de restiktioner og barrierer, der er for landmændene.

- Vores opland er Mariager Fjord som landbruget får skyld for at lede fosfor og kvælstof ud i, som ødelægger vandmiljøet, og hvis vi fra landbrugets side kan være med til at lave tiltag, der begrænser den udvaskning, så synes jeg, vi skal gøre det, fortæller Flemming Lidegaard, der har fået pilotprojektet støttet med EU-midler.

Læs også Naturfolk vil stoppe nordjysk forsøg

- Vi skal betale for strøm og vedligehold, og så laver Aarhus Universitet over tre år vandmålinger, der viser hvad der kommer ind i søen og hvad der kommer ud fra søen, fortæller han videre.

Målingerne viser indtil videre at 70 procent af fosforen i spildevandet bundfældes mens 40 procent af kvælstoffet "forsvinder."

- Altså det forsvinder jo ikke, sigerFlemming Lidegaard. der forklarer at kvælstoffet drives ud af vandet via såkaldt denitrifikation så kvælstoffet ender i den luft vi indånder.

- Og der er jo i forvejen masser af kvælstof i den luft vi indånder, siger han videre.

Masser af nye vådområder på vej

Alt i alt tegner Flemming Lidegaards naturlige renseanlæg altså til at være en succes, og der er mange flere af slagsen på vej over de næste år.

Via et samarbejde mellem staten og kommunerne skal der over de næste fem år nemlig etableres og genetableres 13.000 hektar vådområder. De vil kunne fjerne 1200 tons kvælstof og fire tons fosfor om året, som ellers ville ende i fjord- og vandmiljø.

Læs også Minivådområder kvæler kvælstof

- Vi kan se frem til en storstilet indsats, hvor vi genskaber våde områder, der kan nedbringe tilførslen af kvælstof til vores fjorde og kystvande. Vi sætter så at sige gang i naturens egen vandrensning. Resultatet er først og fremmest renere vand, men kan også på sigt give bedre forhold for fugle og fisk, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (Venstre).

Der bliver samlet set afsat 1,6 milliarder kroner til at etablere de nye vandområder. Indsatsen blev aftalt i Fødevare- og landbrugspakken.