LIGE NU:

Nordjysk firma forsøgte at snyde sig til corona-millioner: 64-årig mand i politiets søgelys

SØIK har beslaglagt over seks millioner kroner hos virksomhedsejer, der mistænkes for snyd med corona-hjælpepakker.

En 64-årig virksomhedsejer fra Nordjylland nåede at få udbetalt omkring 700.000 kroner fra forskellige corona-hjælpepakker, inden Erhvervsstyrelsen fik mistanke til ansøgningerne om lønkompensation fra en række forskellige selskaber.

Manden havde sendt 13 ansøgninger for omkring 2,7 millioner kroner, men nu tyder meget på, at der er tale om forsøg på svindel. 

- Vi skal i gang med at efterforske sagen og foretage afhøringer og så videre, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi har fået sagen overdraget fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

SØIK har efter mistanken om forsøg på svindel beslaglagt mere end seks millioner kroner i værdipapirer hos den nordjyske virksomhedsejer.

Beslaglæggelsen skal sikre, at der er penge til at tilbagebetale Erhvervsstyrelsen samt til betaling for en bøde, hvis manden bliver dømt for det mistænkte bedrageri. 

- En bøde vil formentlig ligge på tre-fire gange det beløb, der er forsøgt svindlet for, oplyser Thomas Anderskov Riis, der er chefpolitiinspektør hos SØIK.

Det er langt fra første gang, virksomheder forsøger at snyde sig til corona-støtte, og det er typisk Erhvervsstyrelsen, der fatter mistanke om, at noget er galt. SØIK har til og med den 18. december modtaget 182 anmeldelser om mulig svindel med coronahjælpepakker. 156 er anmeldt af Erhvervsstyrelsen, 19 af Skattestyrelsen, en af Slots- og Kulturstyrelsen og seks af Hvidvasksekretariatet. 148 anmeldelser er sendt til videre efterforskning i politikredsene.

- Her ser vi eksempelvis virksomheder, der søger lønkompensation for ansatte, der aldrig har været ansat, eller som tilfældigvis lige blev ansat, da lønkompensationen trådte i kraft. Vi ser også sager, hvor det eksempelvis kunne se ud som om, at ansatte arbejder videre, selvom de har fået kompenseret deres løn af staten, og derfor skal sendes hjem og holde fri. Vi oplever også, at lønmodtagere selv henvender sig, fordi de har fundet ud af, at der er hævet lønkompensation på deres cpr-numre, uden at de selv har fået kompensationen udbetalt – eller er blevet sendt hjem, sådan som reglerne foreskriver, siger Thomas Anderskov Riis.

I forbindelse med anmeldelserne er der i alt beslaglagt 17.188.672 kroner.

Hverken SØIK eller Nordjyllands Politi ønsker at oplyse hvilken virksomhed, der er tale om ej heller i hvilken branche, virksomheden arbejder inden for.

- Vi er meget tidligt i forløbet endnu, lyder det fra vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.