LIGE NU:

Nordjyske borgmestre er utilfredse med nyt lovforslag

I et åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen udtrykker 10 af de 11 borgmestre i Nordjylland deres utilfredshed med et nyt lovforslag.

Den såkaldte planlov står over for en modernisering. Det er i hvert fald, hvad erhvervsminister Brian Mikkelsen (Konservative) lægger op til i et lovforslag, som han netop har fremlagt.

En opdatering af planloven, som udstikker retningslinjerne for, hvordan kommunerne eksempelvis kan lægge lokalplaner og udstykke byggegrunde, vækker glæde blandt de nordjyske borgmestre. I et åbent brev til ministeren udtrykker 10 af de 11 borgmestre i Nordjylland dog deres utilfredshed med et punkt i Brian Mikkelsens lovforslag.

I lovforslaget lægger regeringen op til, at det fremover bliver et lovkrav, at udlægning af nye områder til byzone kun kan ske, hvis der samtidig sker en areal-kompensation med en tilsvarende størrelse fra byzone til landzone et andet sted i kommunen. Det skriver Rebild Kommune i en pressemeddelelse.

- I Rebild Kommune har vi siden 2014 i to omgange lavet kommuneplan-tillæg og ny lokalplan med udlæg af knap 150 nye byggegrunde i Støvring. Udstykningen har været en kæmpe succes. Ja, faktisk er der ikke mange ledige byggegrunde tilbage i de to udstykninger, skriver Rebild Kommunes borgmester Leon Sebbelin (Radikale Venstre), der står som hovedunderskriver af det åbne brev.

Han er derfor bekymret for regeringens udkast til den nye planlov.

- Hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, betyder det konkret, at næste gang vi ønsker at udstykke grunde, skal vi finde et tilsvarende areal udlagt til byzone et andet sted i kommunen og gøre det til landzone som kompensation, skriver Leon Sebbelin.

- Det er et signal, man som byråd meget nødig vil sende til kommunens mange velfungerende byer. Og det er et forslag, som helt grundlæggende kommer til at hæmme kommunernes muligheder for at skabe vækst og udvikling lokalt, når behovet opstår, mener borgmestrene.

Det er kun Thomas Kastrup-Larsen (Socialdemokratiet), borgmester i Aalborg Kommune, der ikke står som medunderskriver af det åbne brev, hvor de 10 borgmestre ytrer et ønske friheden til selv at lægge lokalplaner ude i kommunerne.

- Moderniseringen af planloven indeholder rigtig mange gode initiativer, som vil være med til at fremme udvikling i hele landet. Men dette ”areal-kompensations-forslag” går desværre i den stik modsatte retning. Derfor en opfordring til det store flertal, der står bag den nye planlov: Drop de rigide regler og den standardiserede metode og lad i stedet kommunerne selv vurdere, hvordan principperne for by-vækst planlægges og udføres. Mon ikke vi trods alt er de bedste til at vurdere det?, spørger borgmestrene.