Børn i de nordjyske institutioner er gennemsnitligt flere om hver pædagog end i resten af landet. Foto: TV2 Nord

Nordjyske pædagoger er mest alene med børnene

En undersøgelse fra pædagogernes fagforening BUPL viser, at nordjyske pædagoger i gennemsnit er alene med 16 børn.

Pædagoger i Nordjylland har mere alenetid med børnene end deres kolleger i resten af landet. Det viser en undersøgelse gennemført af pædagogernes fagforening BUPL.

Undersøgelsen viser blandt andet, at otte ud af ti nordjyske pædagoger på en tilfældig dag har været alene med en gruppe børn, og at børnegruppen, som pædagogerne er alene med, gennemsnitligt er på 16 børn.

Gennemsnittet dækker over et spænd fra fire til 54 bør, og den gennemsnitlige alenetid på en time dækker over et spænd fra fire minutter til syv timer.

Alenetidsundersøgelsen på nationalt niveau viser, at pædagogerne i gennemsnit er alene med 14 børn, og dermed har de nordjyske pædagoger flere børn at holde styr på end landsgennemsnittet.

De nordjyske pædagoger og BUPL ønsker sig en bedre normering i institutionerne, da det vil skabe bedre forhold for både børn og pædagoger.

- Kvaliteten af det pædagogiske arbejde med børnene forhøjes ved, at der arbejdes med primærpædagoger, som er knyttet til en mindre gruppe af børn gennem hele deres tid i dagtilbuddet. Herved skabes stabile og tætte relationer mellem pædagoger og børn. Interaktion mellem barn og pædagog tager tid. Derfor er bedre normeringer i de nordjyske daginstitutioner en nødvendighed. Det handler om børnene og deres fremtid og bedre vilkår for pædagogerne, siger formand for BUPL i Nordjylland, Liselotte Thomsen.