To nordjyske projekter har i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje med tilsagn om støtte.Det drejer sig om et projekt til grønne løsninger og udvikling af Trekroner-området. Foto: Ib Wiliam Christensen

To nordjyske projekter får penge fra Landdistriktspulje

To nordjyske projekter har i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje med tilsagn om støtte.Det drejer sig om et projekt til grønne løsninger og udvikling af Trekroner-området.

Trekroner Idrætsforening 98 i Jammerbugt Kommune har netop fået bevilliget 82.500 kroner til en udviklingsplan, der skal sikre området udvikling. Pengene kommer fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Trekroner er et lille landsbysamfund i Jammerbugt Kommune. Området består af en række mindre landsbyer og har et samlet indbyggertal på ca. 1300. Med projektet ønsker man et blik på, hvordan området kan udvikles bedst muligt.

Dette skal ske gennem udarbejdelse af en lokal strategisk-fysisk udviklingsplan og et skitseprojekt til et åbningstræk, der skal binde skolen sammen med to udvalgte områder i naturen omkring landsbysamfundene.

Udviklingsplanen har målsætninger om at bruge processen som et dialogværktøj til at få alle interessenter i spil, at få sat fokus på den nuværende bygningsmasse, og hvilke muligheder der er for blandt andet dobbeltudnyttelse og at sikre bedre adgang til og fokus på det omkringliggende landskab. Desuden ønsker man i Trekroner at få skabt fokus på byggemuligheder i området.

322.500 kr. til Frøstrup

Det andet nordjyske projekt, der har fået økonomisk støtte er til udvikling af prototyper for bæredygtig energi- og ressourceanvendelse. Det er foreningen Hannik, der i 2015 etablerede Energipunkt Frøstrup.

I projektet ønsker de, at medvirke til at udvikle grønne løsninger, der kan gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne og som kan få betydning både i Danmark og internationalt, og at skabe flere grønne arbejdspladser.

Det skal bl.a. ske ved at understøtte udvikling af nye prototyper eller samdrift af teknologier og ved at styrke det lokale samarbejde omkring energiløsninger. I projektet skal der først indkaldes til åbne faglige workshops om emner som for eksempel energiproduktion på basis af vedvarende energikilder, optimal anvendelse af den producerede energi og varmeforsyning. Næste skridt er indkaldelse og udvælgelse af ideer til videre udvikling bl.a. gennem prototyping og forsøg.

Til det har foreningen nu fået 322.500 kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. 

- Vi har givet Landdistriktspuljen en grøn overskrift i denne ansøgnings-runde, fordi vi gerne vil være med til at kickstarte den grønne omstilling i landdistrikterne.  Det er de lokale, der bedst kender deres egne nærområders udfordringer og muligheder. Det er derfor også dem, der som regel får de bedste idéer til nye tiltag. Det skal vi selvfølgelig bakke op om, og her er blandt andet Landdistriktspuljen et rigtig godt redskab, siger erhvervsminister Simon Kollerup (Soc.Dem.).

Læs også Hollandsk familie afprøver livet i Trekroner

I alt var der 101 ansøgere fra hele landet til midlerne fra Landdistriktspuljen, hvoraf 26 projekter på landsplan har fået tilsagn om støtte på 7,9 millioner kroner.

De støttede projekter er udvalgt af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen bestående af formand Finn Jorsal samt Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Niels Natorp.

Ansøgningsfrist og tema for Landdistriktspuljens næste ansøgningsrunde vil blive meldt ud i starten af 2020.